Ekotrendy w branży opakowań

Przejdź do treści

Ekologiczne opakowania stają się wymogiem prawnym.

Niewątpliwie głównym trendem, który ma decydujący wpływ na cechy opakowań w wielu branżach, jest ekologia. Oczywiście głównym determinantem tej ścieżki rozwoju są regulacje prawne. Trend eko w Europie jest w dużej mierze kształtowany od lat przez wymogi i regulacje komisji UE, która zgodnie z dyrektywą 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, narzuca na państwa członkowskie, a co za tym idzie, i na producentów opakowań, restrykcyjne wymogi i ograniczenia dotyczące wykorzystania surowców.

Drugą przyczyną, dla której coraz popularniejsze stają się ekologiczne opakowania, jest wpływ decyzji konsumenckich. W 2020 roku aż 81% Polaków zadeklarowało[1], że wybiera rozwiązania ekologiczne, nawet jeśli oznacza to dla nich dodatkowy koszt. Według 50% respondentów wśród największych zagrożeń środowiska naturalnego w Polsce są śmieci. Szczególnie ważny jest więc tu udział opakowań, które chwilę po zakupie produktu zmieniają się w odpad. Szczególnie wrażliwe na kwestie środowiskowe są najmłodsze grupy konsumentów, a więc tzw. Pokolenie Z. Marki, które planują docierać do tej grupy konsumentów, już teraz powinny zadbać o ekologiczny aspekt swoich produktów.

Estetyczne = nieekologiczne?

Z drugiej zaś strony wciąż szalenie ważne pozostają wizualne aspekty opakowania. Jak pokazują badania, wpływ kształtu oraz atrakcyjności opakowania często ma decydujący wpływ na decyzję o zakupie danego produktu[2].

Tradycyjne metody zdobienia opakowań, takie jak laminowanie czy hot stamping sprawiają, że na ekologiczne opakowanie papierowe nakładana jest warstwa tworzywa sztucznego, która uniemożliwia recykling danego produktu.

Czy zatem piękne opakowania muszą być nieekologiczne? Nie – gdy z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Doskonałym przykładem takiej technologii jest nasza autorska technologia ECOLURE®.

ECOLURE®, czyli laminowanie bez plastiku.

Czym właściwie jest ECOLURE®? Mówiąc w skrócie – to technologia DOT2DOT, która pozwala na laminowanie opakowań bez udziału tworzyw sztucznych. Podczas procesu laminowania technologią ECOLURE® na powierzchnię kartonu przenoszona jest metaliczna warstwa dyspersyjna, zaś sama rolka z folią jest przetwarzana osobno.  Dzięki temu opakowania stworzone w technologii ECOLURE® są zdatne jednocześnie do recyklingu, jak i do kompostowalności przemysłowej, co sprawia, że są w pełni ekologiczne.


[1] https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-i-zachowan-ekologicznych-mieszkancow-polski-w-2020-r-badanie-trackingowe, dostęp z dnia 31.05.2022

[2]  Alhamdi, F. (2020). Role of packaging in consumer buying behavior. Management Science Letters , 10(6), 1191-1196.

Zostaw odpowiedź

Powrót na górę strony